Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Uluslararası ISTE-CSE Standartlarına Göre Mesleki Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökbulut, B., ve Çoklar, A. N. (2018). The Validity and Reliability of IT Teachers’ Professional Competencies Scale in Accordance with International ISTE-CSE Standards. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1278-1288.

Sorumlu Yazar: 
Bayram Gökbulut
Geçerlik: 

AFA sonucunda; ilk faktörü 9,315 bir özdeğere sahip olup, toplam varyansın yüzde 49,026’sını, ikinci faktör 2,246’lik bir özdeğere sahip olup, toplam varyansın yüzde 11,819’unu, üçüncü faktör 1,101’lik bir özdeğere sahip olup, toplam varyansın yüzde 5,795’ini, üç faktörün birlikte ise toplam varyansın yüzde 66,639’unu açıkladığı görülmüştür. Üç faktörden oluşan yapının 1. faktöründe maddelerin yük değerleri 0,500-0,823 arasında olduğu, ikinci faktörün yük değerleri 0,815-0,650 arasında olduğu ve üçüncü faktörde yer alan maddelerin yük değerlerinin 0,768-0,549 arasında değerler aldığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha değeri 1. faktör için α=.931, 2. faktör için α=.894, 3. faktör için α=.818, ölçeğin tamamı için
α=.941 olarak elde edilmiştir.

Toplam madde sayısı 19’dur.

Derecelendirme: 
Tamamen yeterliyim=5”, Oldukça yeterliyim=4, Orta düzeyde yeterliyim=3, Biraz yeterliyim=2 Hiç yeterli değilim=1
İletişim: