Meslek Liseleri Bilişim Teknolojileri Alan Programı Öğretmen Etki Değerlendirme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biçer, K. (2009). An assessment of information technology curriculum implementation in vocational high schools in Ankara. (Master’s thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Kader Biçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/