Bilişim Teknolojileri Alanında Eğitim Gören Ortaöğretim Öğrencileri Doyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztaban, A , ve Satıcı, A. (2015). Bilişim Alanında Eğitim Gören Ortaöğretim Öğrencileri Doyum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları. Mesleki Bilimler Dergisi, 4(1), 1-7.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet F. SATICI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: