Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alkan, M. F. ve Emmioğlu Sarıkaya, E. (2018). Öğretmen Adayları için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlikleri Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 665 – 691. DOI: 10.14686/buefad.375745

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Fatih Alkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: