Bilgi Yönetim Süreci Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, A. (2012). Örgütsel Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(38), 157-162.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Çetinkaya
Geçerlik: 

Yakınsak geçerliliğin bir kanıtı olarak faktör ağırlıkları 0,60 değerinin üstünde (ağırlıklar 0,64 ile 0,91 arasında değişmektedir) ve bütün ağırlıklar istatistiksel olarak anlamlıdır [28].

Güvenirlik: 

Faktörlerin yapısal tutarlılığı 0,84 ile 0,91 değerleri arasında değişmekte olup Bagozzi ve Yi’nin tavsiye ettiği 0,60 değerinin üstünde olup, yüksek tutarlılık elde edilmiştir.

4 Alt boyut ve 22 Madde
Bilgi Paylaşımı (6 m): Bilgiyi örgütün tamamına dağıtırım.
Bilgi Toplama (6 m): Bir işe başlamadan önce o işle ilgili yöneticimden detaylı bilgi alırım.
Bilgi Üretimi (5 m): Bilgiyi yeni ürün tasarımına dönüştürürüm.
Bilgi Depolama (5 m): Bir iş yaparken yaptığım işlerle ilgili düzenli not tutarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Hiç – 5= Tamamen)
İletişim: