Koçluk Süreci Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sezer, H., Sahin, H., & Uluer, H. (2017). The coaching process evaluation scale used in nursing education. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 4(2), 51-57.

Sorumlu Yazar: 
Hale Sezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Gözlenen Koçluk Becerileri (11 madde), Duygular (4 madde), Koçluk Sürecinden Yararlanım (12 madde) ve Beklenen
Koçluk Becerileri (3 madde) alt ölçeklerdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: