Temizlik, Yemek, Kantin Hizmetlerinden Memnuniyet ve Bina/Tesis Yönetim Performans Algısı Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, A. (2017). Dış kaynak kullanarak sağlanan hizmetlerin bina/tesis yönetim performansı üzerine etkisi: Bir ölçek geliştirme ve yapısal eşitlik modeli uygulaması. International Journal of Management and Administration, 1(2), 53-70.

Sorumlu Yazar: 
Arif Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: