Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökçearslan, Ş., Karademir Coşkun, T. ve Şahin, S. (2019). Öğretmen adayı bilgi ve iletişim teknolojisi yeterlikleri ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(4), 1435-1444. doi:10.24106/kefdergi.2828

Sorumlu Yazar: 
Şahin Gökçearslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: