Kriz Yönetim Süreci Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, M., Küçükaltan, D., & Uzun, D. (2020). Kriz Yönetim Süreci Değerlendirme Ölçekleri geliştirilme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2382-2406. https://doi.org/10.20491/isarder.2020.982

Sorumlu Yazar: 
Mustafa ASLAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: