Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çamlıyer, H. (2006). Beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklimleri: Ölçek uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Çamlıyer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: