Beden Eğitimi Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akbulut, V. (2021). Ortaokul ve lise öğrencilerinin dönüşümsel liderlik algıları, beden eğitimi dersi yatkınlıkları ve motivasyonlarının karma yöntem aracılığıyla incelenmesi [Doktora Tezi]. Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Sorumlu Yazar: 
Vildan AKBULUT
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

9 madde, 3 alt boyut

1. Beden eğitimi dersine katılıyorum çünkü eğlenceli.
4. İlgi çekici bulduğum için beden eğitimi dersine katılırım.
8. Öğretmenin hoşuna gitsin diye beden eğitimi dersinde elimden gelenin en iyisini yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert, 1=Hiç Katılmıyorum -5=Tamamen Katılıyorum
İletişim: 
PDF: