Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşdan, E. N., Çamlıyer, H., Çamlıyer, H. ve Kazak-Çetinkalp, Z. (2007). Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği’nin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 3-10.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: