Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özbek, O. (2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: