Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşdan, E. N. (2006). Beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklimleri: Ölçek uyarlama çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: