Bastırma Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayezid, G. (2000). Bastırma Duyarlılık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlama çalışması. Düşünen Adam, 13(2), 99-106.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: