Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbaş, İ. ve Kırımlı, E. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1245-1256. doi: 10.24106/kefdergi.2973

Sorumlu Yazar: 
İsmet Akbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: