Politik Duyarlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuşçu-Karatepe, H., ve Yıldırım, A. (2020). The Development of a Political Awareness Scale and psychometric
testing on nurses in Turkey: A methodological study. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2430 – 2446. https://doi.org/10.33206/mjss.724380

Sorumlu Yazar: 
Hilal Kuşcu Karatepe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: