Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASHAİ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ay, S., Kutlay, Ş., Kurtaiş, Y., ve Yanık, B. (2004). Ankilozan spondilitli hastalarda Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASHAİ) tÜRKÇE Versiyonunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Romatizma, 19(3), 139-146.

Sorumlu Yazar: 
Saime Ay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: