Yükseköğretimde Öğretimsel Algı ve Uygulamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, Ö.C. (2014). Yükseköğretimde bireysel farklılıklara yönelik algı ve uygulamaların incelenmesi: Gazi Eğitim Fakültesi örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Özge Ceren Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: