Yükseköğretimde Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Düşünceler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Süral, S. (2017). The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course on high education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 79-95. doi: 10.21449/ijate.270300

Sorumlu Yazar: 
Serhat Süral
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: