Yükseköğretimde Öğretim Elemanı Performansını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erin, G. (2003). Yükseköğretimde öğretim elemanı performansı değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesi(Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Erin
Geçerlik: 

Faktör analizleri; frekans, Standard sapma, korelasyon gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Verilerin analizinde, içtutarlık, ayırdedicilik, güvenirlik gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır.

Derecelendirme: 
PDF: