Ana-Baba Ergen İlişki Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eryüksel, G. N. (1996). Ana-baba ve ergen ilişkilerinin problem çözme iletişim becerileri, bilişsel çarpıtmalar ve aile yapısı açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: