İlişki-Odaklı Obsesif Kompulsif Envanteri Ve Partner-Odaklı Obsesif Kompulsif Semptom Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M.,& Eremsoy, C.E. (2016). İlişki-Odaklı Obsesif Kompulsif Envanteri Ve Partner-Odaklı Obsesif Kompulsif Semptom Envanteri’nin Türkçe versiyonlarinin psikometrik özellikleri. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, (ss. 54). İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Merve Yılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelendi.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği iç tutarlılık analizi ile test edildi.

Derecelendirme: 
İletişim: