Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ardahan, F. (2012). Amatör Balıkçı Motivasyon Ölçeğinin geçerlilik güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Sport and Exercise, 14(3), 59-65.

Sorumlu Yazar: 
Faik Ardahan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 21 madde
Sosyalleşme (5 m): Sosyal dayanışma için
Doğada Olmak-Dinlenmek (4 m): Dinlenmiş ve zinde hissetmek için
Sağlık-Spor (4 m): Mutlu hissetmek için
Rekabet-Ün (2 m): Ünlü bir balık tutucu olarak bilinmek için
Yemek-Vermek (3 m): Satmak için
Uzaklaşmak (3 m): Aileden uzaklaşmak için

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinilkle Hayır – 5=kesinlikle evet)
İletişim: