Conners Ana Baba Derecelendirme Ölçeği (CADÖ-48)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dereboy, Ç., Şenol, S., Şener, Ş. ve Dereboy F. (2007). Conners Kısa Form Öğretmen ve Ana Baba Derecelendirme Ölçeklerinin geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(1), 48-58.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Dereboy
Geçerlik: 

Cronbach’ın alfa katsayını CADÖ-48 için 0.90 olarak hesaplanmış.

Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 48 madde
Davranım sorunu (12 m):
Ataklık/hiperaktivite (4 m):
Öğrenme sorunu (6 m):
Kaygı (8 m):
Psikosomatik (5 m):

Derecelendirme: 
İletişim: