Ana Sınıflarında Çalışan Kadrosuz Usta Öğreticilerin Kendi Yeterliliklerine İlişkin Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, F. (2006). Kırşehir ilinde ana sınıflarında çalışan kadrosuz usta öğreticilerin kendi yeterliliklerine ait görüşlerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: