Paylaşılan Öğretimsel Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dilekçi, Ü. (2021). Paylaşılan öğretimsel liderlik: Ölçek uyarlama çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 2484-2508. Doi:10.17679/inuefd.1016019

Sorumlu Yazar: 
Ümit DİLEKÇİ
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini test etmek için AFA ve DFA yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha katsayısı

Üst-alt %27’lik gruplar

Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları

Derecelendirme: 
Ölçeğin aralığı “Kesinlikle katılmıyorum (1)” ile “Kesinlikle katılıyorum (6)” biçimindedir.
İletişim: