Bilim Tarihinin Öğretimsel Değeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Laçin-Şimşek, C. ve Çalışkan, H. (2016). Scale development on educational value of the history of science. Journal of Turkish Science Education, 13(3), 173-184.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: