İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yörük, S., ve Akdağ-Akalın, G. (2010). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Etkililiği Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1), 66-92.

Sorumlu Yazar: 
Sinan Yörük
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: