Öğretimsel Liderlik Ölçeği (PIMRS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bellibas, M.S., Bulut, O., Hallinger, P., & Wang, W.C. (2016). Developing a validated instructional leadership profile of
Turkish primary school principals. International Journal of Educational Research 75, 115-133.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Sukru Bellibas
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: