Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dilekli, Y. ve Tezci, E. (2015). Öğretmenlerin Düşünme Becerilerinin Öğretimine Yönelik Sınıf İçi Uygulamalar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. NWSA Education Sciences, 10(4), 276-290. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.4.1C0647

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: