Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diriöz, M. (2010). Ayrılma anksiyetesi için yapılandırılmış Klinik Görüşme, Çocukluk ve Yetişkinlik Ayrılma Anksiyetesi Ölçekleri’nin geçerlik ve güvenirliği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Meliha Diriöz
Geçerlik: 

YAA’nın yapı geçerliliğini sınamak için Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini saptamada kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin testi değeri 0.93 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Toplam 410 denekten elde edilen verilerle YAA’nın Cronbach Alfa değeri 0,93 olarak saptanmıştır.

27 maddeden oluşmaktadır.
Örnek Maddeler:
1.Size yakın olan kişilerle birlikte evinizdeyken kendinizi daha güvende hissettiniz mi?
5.Size yakın olan birinden ayrılmakla ilgili kâbuslar ya da rüyalar gördüğünüz oldu mu?
18. Önemsediğiniz insanların sizi terk edeceği konusunda çok fazla endişelenir misiniz?
27.Bazı insanlarla olan ilişkilerinizin, onlari çin sorunlar oluşturacak kadar yakın olduğu konusunda endişelenir misiniz?

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=çok sıklıkla – 4=hiç)
İletişim: