Adolesan Ayrılma-Bireyleşme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kösem- Şen, F. (2002). Adolesan Ayrılma-Birleşme Testi geçerlik güvenirlik çalışması (Tıpta uzmanlık). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: