Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Yetişkin Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Sorumlu Yazar: 
Meliha Diriöz
Geçerlik: 

Çocukluk ve yetişkinlik AABYKG’leri hem birbirleriyle hem de AABE, YAA, PASÖ-YB puanlarıyla yüksek, KDİ ile orta
düzeyde ve PBŞÖ ile düşük düzeyde korelasyon göstermiştir.

Güvenirlik: 

ir. Faktör analizi AAB-YKG’nin
çocukluk kısmının 3 ve yetişkinlik kısmının 2 faktörlü yapıya sahip olduğunu açığa
çıkarmıştır. AAB-YKG’nin orta düzeyde iç tutarlılık gösterdiği (Cronbach alfa değerleri:
çocukluk için 0,57, yetişkinlik için 0,59’dur), madde-toplam puan korelasyonlarının orta
düzeyde olduğu, test-tekrar test güvenirlikleri ve görüşmeciler arası tutarlılıklarının
(Cohen’s kappa) oldukça iyi olduğu saptanmıştır.

2 alt boyut ve 8 madde
Ayrılma Anksiyetesi (5 m): Hiç sizin başınıza, sizi bu kişiden ayıracak, kötü bir şey geleceğinden endişendiniz mi (kaybolmak, kaçırılmak, kaza geçirmek ya da öldürülmek gibi)?
Yalnızlık Korkusu (3 m): Sizin için yalnız kalmak, hatta bir odada tek başınıza kalmak bile çok zor mudur? Yalnız kalmamak için, hiç etraftaki birilerinin peşine takıldığınız oldu mu? Hiç,
birileri çok “yapışkan”, “bağımlı” olduğunuzdan ya da sizin onu “boğduğunuzdan” şikâyet etti mi?

Derecelendirme: 
Her soru için belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirme yapılmaktadır. 2’li derecelendirme (1=Evet – 0=Hayır)
İletişim: