Ayrılma Anksiyetesi Belirtileri İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi-Çocukluk Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Diriöz, M., Alkın, T., Yemez, B., Eminağaoğlu, N. ve Onur, E. (2012). Ayrılma anksiyetesi belirtileri için yapılandırılmış klinik görüşmesi Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri. Noropsikiyatri Arşivi, 49(1), 6-13. doi: 10.4274/npa.5955

Sorumlu Yazar: 
Meliha Diriöz
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmalarında, AAB-YKG’nin çocukluk ve yetişkinlik dönemi ayrılma
anksiyetesi hastalarını sağlıklılardan ayırt ettiği gözlenmiştir. Çocukluk ve yetişkinlik AABYKG’leri hem birbirleriyle hem de AABE, YAA, PASÖ-YB puanlarıyla yüksek, KDİ ile orta
düzeyde ve PBŞÖ ile düşük düzeyde korelasyon göstermiştir

Güvenirlik: 

r. Faktör analizi AAB-YKG’nin
çocukluk kısmının 3 ve yetişkinlik kısmının 2 faktörlü yapıya sahip olduğunu açığa
çıkarmıştır. AAB-YKG’nin orta düzeyde iç tutarlılık gösterdiği (Cronbach alfa değerleri:
çocukluk için 0,57, yetişkinlik için 0,59’dur), madde-toplam puan korelasyonlarının orta
düzeyde olduğu, test-tekrar test güvenirlikleri ve görüşmeciler arası tutarlılıklarının
(Cohen’s kappa) oldukça iyi olduğu saptanmıştır.

3 alt boyut ve 8 madde
Okul Fobisi (3 m): Evden ayrılmaktan korktuğunuz için ya da evde kalmak istediğiniz için, okula gitmekte sorun yaşadınız mı? Hiç evde kalarak annenizle olabilmek için okula
gitmeyi reddettiniz mi? Hiç, ebeveynleriniz sizi okula gitmeniz için zorladılar mı? Okula gittiğinizde evden birinin de sizin yanınızda kalması gerekti mi?
Kaybetme Korkusu (3 m): Hiç annenize kötü bir şey olacağından ve onu kaybedebileceğinizden endişendiniz mi (Örneğin, eğer hasta olursa diye çok endişendiniz mi veya bir kazada
yaralanabilir ya da daha başka kötü bir şey olabilir diye endişendiniz mi)? Hiç annenizin gidip, bir daha hiç geri gelmeyeceğinden endişendiniz mi? Hiç
annenizin öleceğinden endişendiniz mi?
Yalnız Kalamama (2 m): Sizin için, yalnız kalmak, hatta bir odada tek başına kalmak bile çok zor muydu? Hiç, yalnız kalmamak için annenizin ya da evdeki diğer kişilerin peşinden gittiniz
mi? Hiç, anneniz sizin çok “yapışkan” olduğunuzdan şikâyet etti mi?

Derecelendirme: 
Her soru için belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirme yapılmaktadır. 2’li derecelendirme (1=Evet – 0=Hayır)
İletişim: