Yetişkin Esrar Sorunları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Evren, C., Yilmaz Cengel, H., Bozkurt, M., Evren, B., Umut, G., & Agachanli, R. (2017). Psychometric Properties of the Turkish Versions of the Cannabis Use Problems Identification Test (CUPIT) and the Adult Cannabis Problems Questionnaire (CPQ). Journal of Psychoactive Drugs, 49(1), 83-89.

Sorumlu Yazar: 
Muge Bozkurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: