Yeni İlköğretim Programı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 371 – 384.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Nuri GÖMLEKS‹Z
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: