Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Toplumsal İhtiyaçları Karşılama Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M., ve Cüro, E.. (2011). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının toplumsal ihtiyaçları karşılama düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri (Diyarbakır İli Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 145-166.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Nuri Gömleksiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: