Yeni Bilgisayar Oyunu Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Turan, M.E., Altundağ, Y.,ve Akın, U. (2014). The validity and reliability of the Turkish Version of the New Computer Game Attitude Scale for adolescents. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152: 70 – 73.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: