Yalnızlık Tercihi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelikbaş, B. & Tatar, A. (2021). Yalnızlık Ölçeği, Yalnızlık Tercihi Ölçeği ve Sosyal İzolasyon Ölçeği: Geliştirme ve ilk geçerlik çalışmaları. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 7(43), 665-676. http://dx.doi.org/10.31576/smryj.847

Sorumlu Yazar: 
Behmen Çelikbaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: