Giysi Tercihi Tutumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydinç, S. (2001). Çalışan kadınların giysi tercihlerinde rol oynayan bazı psiko-sosyal ve ekonomik değişkenler (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevim Aydinç Bölat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: