Kayak Merkezi Tercihi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demircan, M. (2019).Kayak ve snowboardçularda kayak merkezi tercihi, optimal performans duygu durumu ve heyecan arayışı ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Demircan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: