Eş Seçimi Tercihi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dursun, D. A. (1991). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin eş seçimi tercihleri (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: