Tutarlılık Tercihi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Buluş, M. (2000). Öğretmen adaylarında yükleme karmaşıklığı, düşünme stilleri ve bilişsel tutarlılık tercihinin bazı psikososyal özellikler ve akademik başarı çerçevesinde incelenmesi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 

İç tutarlık güvenirliği .85’tir.

Güvenirlik: 

Faktör yükleri .32 ile .62 arasında değişmektedir.

18 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
9’lu likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 9= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: