El Tercihi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Nalçacı, E., Kalaycıoğlu, C., Güneş, E. ve Çiçek, M. (2002). El tercihi Anketinin geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(2), 99-106.

Sorumlu Yazar: 
Erhan Nalçacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

13 madde

Derecelendirme: 
PDF: