Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin B1 Düzeyi Bağımsız Konuşma Becerisi Dereceli Puanlama

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yorgancı, O. K. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde podcast (sesli yayın) kullanımının üretici dil becerilerine etkisi [Doktora Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Osman Kürşat Yorgancı
Geçerlik: 

Uzman görüşleri neticesinde elde edilen uzmanlar arasında yüksek seviyede bir fikir
birliği olduğu sonucu, ilgili DPA’nın kapsam geçerliliğine ispat olarak kabul
edilmiştir.

Güvenirlik: 

Üç farklı alan uzmanı tarafından 30 katılımcının sınavları ayrı ayrı değerlendirilmiş
olup elde edilen veriler için değerlendiriciler arası tutarlılık katsayısı 0,987 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen tutarlılık katsayısı ilgili DPA’nın kapsam geçerliliğine
delil olarak kabul edilmiştir.

Konuşmasına uygun selam ve hitap ifadeleriyle başlar.
Akıcı konuşur.
Konuşmasında kelime çeşitliliği zengindir.
Konuşmasındaki duruşuyla kendine güvendiğini hissettirir.

Konuşma düzeni: 5
Konuşmanın dış yapısı: 7
Konuşmanın iç yapısı: 7
Konuşanın durumu: 4

Ölçek toplam madde sayısı: 23

Derecelendirme: 
1: Zayıf 2: Yetersiz. 3: Orta. 4: İyi. 5: Çok iyi
İletişim: 
PDF: