Yabancı Dil Dereceli Puanlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenkaya, E. (2005). Yabancı dil yazma öğretiminde eleştirel düşünme becerilerinin kullanımının başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
0-4 çok zayıf ,5-7 zayıf,8-11 geçer,12-15 iyi,16-17 çok iyi, 18-20 mükemmel