Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler İçin B1 Düzeyi Yazma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yorgancı, O. K. & Baş, B. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için B1 Düzeyi Yazma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı geliştirme çalışması. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 9(1), 67-80. https://doi.org/10.35233/oyea.934684

Sorumlu Yazar: 
Osman Kürşat Yorgancı
Geçerlik: 

Uzman görüşleri neticesinde elde edilen uzmanlar arasında yüksek seviyede bir fikir
birliği olduğu sonucu, ilgili DPA’nın kapsam geçerliliğine ispat olarak kabul
edilmiştir.

Güvenirlik: 

Üç farklı alan uzmanı tarafından 30 katılımcının sınavları ayrı ayrı değerlendirilmiş
olup elde edilen veriler için değerlendiriciler arası tutarlılık katsayısı 0,98 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen tutarlılık katsayısı ilgili DPA’nın kapsam geçerliliğine
delil olarak kabul edilmiştir

Başlık
Giriş
açık, akıcı ve duru anlatım
Kelimelerin anlamına uygun kullanımı
Kelime hazinesi seviyesi
Farklı türlerdeki kelime varlığı seviyesi
İsim çekim eklerinin doğru kullanımı
Farklı uzunluktaki cümlelerin doğru yazımı

Düzenleme ve içerik: 6
Dil ve anlatım: 6
Kelime hazinesi: 3
Yazım ve dil bilgisi: 6
Ölçek toplam madde sayısı: 21

Derecelendirme: 
1: Hedef davranış neredeyse hiç gözlemlenmemiştir. 2: Hedef davranış gözlemlenmiş ama eksik veya hata barındırmaktadır. 3: Hedef davranış gözlemlenmiş ama yetersiz kalmıştır. 4: Hedef davranış yeterli düzeyde gözlemlenmiştir. 5: Hedef davranış yeterli ve etkileyici düzeyde gözlemlenmiştir.
İletişim: