Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kadan, Ö.F. (2020). 5e öğrenme modelinin türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve yazma becerilerine etkisi [Doktora tezi]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Faruk Kadan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: