Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erdem, C., Saykılı, A., & Koçyiğit, M. (2018). The adaptation study of the Questionnaires of the Attitude Towards Call (A-Call), the Attitude Towards Cal (A-Cal), the Attitude Towards Foreign Language Learning (A-Fll) to Turkish language. Turkish Online Journal of Distance Education, 19, 1302-6488. doi: 10.17718/tojde.382659

Sorumlu Yazar: 
Cahit Erdem
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: